Totaalonderhoud

Meest voorkomende werkzaamheden van een jaar onderhoud

Voorjaar

 • Snoeien van de vorstgevoelige heesters en waar nodig de overige beplanting zoals vaste planten, vijverplanten en siergrassen terug snoeien.
 • Waar nodig snoeien en leiden van de klimplanten.
 • Borders onkruidvrij maken en bemesten met organische mest, waar nodig met tuinturf en loswerken met een cultivator.
 • Pomp aansluiten van de vijver en/of waterbron.
 • Verticuteren en bemesten van het gazon.
 • Graskanten steken.
 • Aansluiten beregening en afstellen van de sproeiers.
 • Spuiten van de bestrating tegen onkruid.
 • Vegen van de randen van het straatwerk.

Najaar

 • Snoeien van de heesters en hagen.
 • Borders loswerken en toepassen van grondverbetering met organische mest en waar nodig met tuinturf.
 • Bladruimen.
 • Pompen afkoppelen van de vijver en/of waterbron.
 • Beregening afkoppelen en leidingen doorblazen met hoge druk.
 • Gazon bekalken.
 • Vegen van de randen van het straatwerk.
 • Vrijkomend afval afvoeren en geheel schoon opleveren.
 • Schoffelen van de borders.
 • Correctiesnoei van de planten.
 • Vegen van de randen van het straatwerk.
Paarse Bloem2

Gazon maaien

 • Gazon 20-25 maal per jaar maaien afhankelijk van het groeiseizoen.
 • 4 maal per jaar graskanten knippen.
 • Gazon 2 maal per jaar bemesten.

Overig onderhoud van het gazon gelijk met voorjaars- of winterbeurt.

Hagen

 • Snoeien van de hagen 2 maal per jaar medio juni en september.

Dak en leibomen

 • Vormsnoei en correctiesnoei 2 maal per jaar.
 • Leiden en vastzetten van lei- en dakvormen.
 • Incl. gebruik van de benodigde materialen en gereedschappen

Onkruidbestrijding verhardingen

 • Mechanische bestrijding tegen onkruid 2 maal per jaar door middel van borstelen of branden (dus niet chemisch).

Natuurlijk wordt vrijkomend afval afgevoerd en wordt alles schoon afgeleverd.